Trường : THPT CHU VAN AN
Học kỳ 2, năm học 2023-2024
TKB có tác dụng từ: 08/01/2024

Thời khóa biểu lớp: 12B - Buổi sáng

  Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7
1 CHAOCO Dia ly
Thạch Thị Tố Thùy
Thể dục
Hoàng Công Cương
Thể dục
Hoàng Công Cương
Hoa hoc
Nguyễn Thị Khoa
Công nghệ
Tô Hiếu
2 SHCN
Phạm Thanh Nhật
Toan
Nguyễn Thị Thành
Sinh vat
Nguyễn Thị Lam
Hoa hoc
Nguyễn Thị Khoa
Tin hoc
Võ Thị Lành
TC Văn
Phạm Thanh Nhật
3 Van hoc
Phạm Thanh Nhật
Toan
Nguyễn Thị Thành
Tiếng Anh
Dương Trần Quốc Vũ
Dia ly
Thạch Thị Tố Thùy
Vat ly
Nguyễn Thị Ngọc Hiếu
TC Toán
Nguyễn Thị Thành
4 Toan
Nguyễn Thị Thành
GDCD
Nguyễn Thị Xuân
Tiếng Anh
Dương Trần Quốc Vũ
Tin hoc
Võ Thị Lành
Van hoc
Phạm Thanh Nhật
TC Anh
Dương Trần Quốc Vũ
5 Tiếng Anh
Dương Trần Quốc Vũ
Vat ly
Nguyễn Thị Ngọc Hiếu
Lich su
Lê Thị Phương
Quốc phòng
Trần Quang Tuyến
Van hoc
Phạm Thanh Nhật
TC Sử
Lê Thị Phương

Trang chủ | Danh sách lớp | Danh sách giáo viên | Bảng PCGD


Created by TKB Application System 11.0 on 13-01-2024

Công ty School@net - Địa chỉ: P1407, nhà 17T2, khu đô thị Trung Hòa Nhân Chính, Cầu Giấy, Hà Nội - ĐT: 024.62511017 - Website: www.vnschool.net