Trường : THPT CHU VAN AN
Học kỳ 2, năm học 2023-2024
TKB có tác dụng từ: 08/01/2024

Thời khóa biểu lớp: 12D - Buổi sáng

  Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7
1 CHAOCO Tin hoc
Phạm Xuân Dũng
Tin hoc
Phạm Xuân Dũng
Hoa hoc
Nguyễn Văn Quang
Van hoc
Lương Thị Kim Thoa
Dia ly
Chu Thị Tiềm
2 SHCN
Lương Thị Kim Thoa
Thể dục
Hoàng Công Cương
Thể dục
Hoàng Công Cương
Vat ly
Nguyễn Thị Vân
Van hoc
Lương Thị Kim Thoa
TC Văn
Lương Thị Kim Thoa
3 Sinh vat
Nguyễn Thu Hoài Thu
Vat ly
Nguyễn Thị Vân
TC Sử
Hoàng Thị Hòa
Quốc phòng
Trần Quang Tuyến
Tiếng Anh
Phạm Xuân Thương
Toan
Phạm Xuân Dũng
4 Dia ly
Chu Thị Tiềm
Lich su
Hoàng Thị Hòa
Tiếng Anh
Phạm Xuân Thương
Toan
Phạm Xuân Dũng
TC Anh
Phạm Xuân Thương
Tiếng Anh
Phạm Xuân Thương
5 Hoa hoc
Nguyễn Văn Quang
TC Toán
Phạm Xuân Dũng
Công nghệ
Tô Hiếu
Toan
Phạm Xuân Dũng
Van hoc
Lương Thị Kim Thoa
GDCD
Nguyễn Thị Xuân

Trang chủ | Danh sách lớp | Danh sách giáo viên | Bảng PCGD


Created by TKB Application System 11.0 on 13-01-2024

Công ty School@net - Địa chỉ: P1407, nhà 17T2, khu đô thị Trung Hòa Nhân Chính, Cầu Giấy, Hà Nội - ĐT: 024.62511017 - Website: www.vnschool.net