Trường : THPT CHU VAN AN
Học kỳ 2, năm học 2023-2024
TKB có tác dụng từ: 08/01/2024

Thời khóa biểu lớp: 10B - Buổi sáng

  Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7
1 CHAOCO Van hoc
Mai Thị Hoa
Tin hoc
Võ Thị Lành
HĐTN&HN
Lê Thị Sim
Van hoc
Mai Thị Hoa
Quốc phòng
Trần Quang Tuyến
2 SH-HĐTN&HN
Lê Thị Sim
Van hoc
Mai Thị Hoa
Tin hoc
Võ Thị Lành
Hoa hoc
Nguyễn Thùy Linh
Hoa hoc
Nguyễn Thùy Linh
Toan
Phạm Thị Như Quỳnh
3 GDTC
Nguyễn Lê Nam
GDTC
Nguyễn Lê Nam
Lich su
Nguyễn Thị Vinh
CĐHT Hóa
Nguyễn Thùy Linh
Sinh vat
Nguyễn Thị Lam
CĐHT Toán
Phạm Thị Như Quỳnh
4 Vat ly
Lê Thị Sim
Sinh vat
Nguyễn Thị Lam
Tiếng Anh
Nguyễn Thị Hằng
Vat ly
Lê Thị Sim
Toan
Phạm Thị Như Quỳnh
Lich su
Nguyễn Thị Vinh
5 Tiếng Anh
Nguyễn Thị Hằng
Toan
Phạm Thị Như Quỳnh
Tiếng Anh
Nguyễn Thị Hằng
CĐHT Lý
Lê Thị Sim
SHCN
Lê Thị Sim
 

Trang chủ | Danh sách lớp | Danh sách giáo viên | Bảng PCGD


Created by TKB Application System 11.0 on 13-01-2024

Công ty School@net - Địa chỉ: P1407, nhà 17T2, khu đô thị Trung Hòa Nhân Chính, Cầu Giấy, Hà Nội - ĐT: 024.62511017 - Website: www.vnschool.net