Trường : THPT CHU VAN AN
Học kỳ 2, năm học 2023-2024
TKB có tác dụng từ: 08/01/2024

Thời khóa biểu lớp: 10C - Buổi sáng

  Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7
1 CHAOCO Hoa hoc
Nguyễn Thùy Linh
Toan
Nguyễn Thị Thành
Công nghệ
Nguyễn Thị Vân
Vat ly
Lê Thị Sim
CĐHT Toán
Nguyễn Thị Thành
2 SH-HĐTN&HN
Nguyễn Thị Vân
Quốc phòng
Lê Chánh Tân
Tiếng Anh
Nguyễn Thị Hằng
GDTC
Nguyễn Lê Nam
Sinh vat
Nguyễn Thị Lam
Lich su
Nguyễn Thị Vinh
3 Tiếng Anh
Nguyễn Thị Hằng
Van hoc
Phạm Thị Thạch
Van hoc
Phạm Thị Thạch
Vat ly
Lê Thị Sim
Tiếng Anh
Nguyễn Thị Hằng
Sinh vat
Nguyễn Thị Lam
4 Công nghệ
Nguyễn Thị Vân
Van hoc
Phạm Thị Thạch
Lich su
Nguyễn Thị Vinh
Toan
Nguyễn Thị Thành
CĐHT Hóa
Nguyễn Thùy Linh
CĐHT Sinh
Nguyễn Thị Lam
5 HĐTN&HN
Nguyễn Thị Vân
Toan
Nguyễn Thị Thành
GDTC
Nguyễn Lê Nam
Hoa hoc
Nguyễn Thùy Linh
SHCN
Nguyễn Thị Vân
 

Trang chủ | Danh sách lớp | Danh sách giáo viên | Bảng PCGD


Created by TKB Application System 11.0 on 13-01-2024

Công ty School@net - Địa chỉ: P1407, nhà 17T2, khu đô thị Trung Hòa Nhân Chính, Cầu Giấy, Hà Nội - ĐT: 024.62511017 - Website: www.vnschool.net