Trường : THPT CHU VAN AN
Học kỳ 2, năm học 2023-2024
TKB có tác dụng từ: 08/01/2024

Thời khóa biểu lớp: 10D - Buổi sáng

  Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7
1 CHAOCO GDKT&PL
Đậu Đức Hữu
Toan
Lê Thị Ngọc Hương
Tin hoc
Võ Thị Lành
Tiếng Anh
Nguyễn Thị Hằng
Lich su
Nguyễn Thị Vinh
2 SH-HĐTN&HN
Lê Thị Ngọc Hương
Công nghệ
Nguyễn Thị Vân
GDKT&PL
Đậu Đức Hữu
Toan
Lê Thị Ngọc Hương
CĐHT Văn
Mai Thị Hoa
GDTC
Nguyễn Lê Nam
3 Công nghệ
Nguyễn Thị Vân
Van hoc
Mai Thị Hoa
Tiếng Anh
Nguyễn Thị Hằng
CĐ KT&PL
Đậu Đức Hữu
HĐTN&HN
Lê Thị Ngọc Hương
CĐHT Sử
Nguyễn Thị Vinh
4 Tiếng Anh
Nguyễn Thị Hằng
Van hoc
Mai Thị Hoa
Tin hoc
Võ Thị Lành
Toan
Lê Thị Ngọc Hương
Dia ly
Phạm Thị Thao
Quốc phòng
Lê Chánh Tân
5 Van hoc
Mai Thị Hoa
GDTC
Nguyễn Lê Nam
Lich su
Nguyễn Thị Vinh
Dia ly
Phạm Thị Thao
SHCN
Lê Thị Ngọc Hương
 

Trang chủ | Danh sách lớp | Danh sách giáo viên | Bảng PCGD


Created by TKB Application System 11.0 on 13-01-2024

Công ty School@net - Địa chỉ: P1407, nhà 17T2, khu đô thị Trung Hòa Nhân Chính, Cầu Giấy, Hà Nội - ĐT: 024.62511017 - Website: www.vnschool.net