Trường : THPT CHU VAN AN
Học kỳ 2, năm học 2023-2024
TKB có tác dụng từ: 08/01/2024

Thời khóa biểu lớp: 10F - Buổi sáng

  Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7
1 CHAOCO Tiếng Anh
Hoàng Thị Hảo
Van hoc
Chu Duy Hồng
Van hoc
Chu Duy Hồng
Dia ly
Thạch Thị Tố Thùy
CĐHT Sử
Lê Thị Phương
2 SH-HĐTN&HN
Chu Duy Hồng
Tin hoc
Phan Đức Tiến
Toan
Phạm Xuân Dũng
Van hoc
Chu Duy Hồng
HĐTN&HN
Chu Duy Hồng
Quốc phòng
Lê Chánh Tân
3 Công nghệ
Lê Thị Sim
Toan
Phạm Xuân Dũng
GDTC
Nguyễn Lê Nam
GDTC
Nguyễn Lê Nam
CĐHT Văn
Chu Duy Hồng
Tiếng Anh
Hoàng Thị Hảo
4 GDKT&PL
Đậu Đức Hữu
CĐ KT&PL
Đậu Đức Hữu
Tin hoc
Phan Đức Tiến
Tiếng Anh
Hoàng Thị Hảo
Công nghệ
Lê Thị Sim
Toan
Phạm Xuân Dũng
5 Dia ly
Thạch Thị Tố Thùy
Lich su
Lê Thị Phương
GDKT&PL
Đậu Đức Hữu
Lich su
Lê Thị Phương
SHCN
Chu Duy Hồng
 

Trang chủ | Danh sách lớp | Danh sách giáo viên | Bảng PCGD


Created by TKB Application System 11.0 on 13-01-2024

Công ty School@net - Địa chỉ: P1407, nhà 17T2, khu đô thị Trung Hòa Nhân Chính, Cầu Giấy, Hà Nội - ĐT: 024.62511017 - Website: www.vnschool.net