Trường : THPT CHU VAN AN
Học kỳ 2, năm học 2023-2024
TKB có tác dụng từ: 08/01/2024

Thời khóa biểu lớp: 10H - Buổi sáng

  Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7
1 CHAOCO HĐTN&HN
Nguyễn Thị Vân
Tiếng Anh
Hoàng Thị Hảo
GDTC
Nguyễn Lê Nam
Van hoc
Hồ Sỹ Thọ
Tin hoc
Phan Đức Tiến
2 SH-HĐTN&HN
Thạch Thị Tố Thùy
Công nghệ
Trương Thị Bích Thảo
Tiếng Anh
Hoàng Thị Hảo
CĐHT Địa
Thạch Thị Tố Thùy
CĐHT Văn
Hồ Sỹ Thọ
Toan
Phan Đức Tiến
3 Công nghệ
Trương Thị Bích Thảo
GDKT&PL
Nguyễn Thị Xuân
Lich su
Lê Thị Phương
Lich su
Lê Thị Phương
Tiếng Anh
Hoàng Thị Hảo
GDKT&PL
Nguyễn Thị Xuân
4 Dia ly
Thạch Thị Tố Thùy
Dia ly
Thạch Thị Tố Thùy
Van hoc
Hồ Sỹ Thọ
Toan
Phan Đức Tiến
Quốc phòng
Lê Chánh Tân
CĐ KT&PL
Nguyễn Thị Xuân
5 GDTC
Nguyễn Lê Nam
Tin hoc
Phan Đức Tiến
Van hoc
Hồ Sỹ Thọ
Toan
Phan Đức Tiến
SHCN
Thạch Thị Tố Thùy
 

Trang chủ | Danh sách lớp | Danh sách giáo viên | Bảng PCGD


Created by TKB Application System 11.0 on 13-01-2024

Công ty School@net - Địa chỉ: P1407, nhà 17T2, khu đô thị Trung Hòa Nhân Chính, Cầu Giấy, Hà Nội - ĐT: 024.62511017 - Website: www.vnschool.net