Trường : THPT CHU VAN AN
Học kỳ 1, năm học 2023-2024
TKB có tác dụng từ: 18/09/2023

THỜI KHÓA BIỂU BUỔI CHIỀU

Ngày Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7
Tiết 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5
Nguyễn Văn Nghiêm                                                            
Nguyễn Văn Quang                                                            
Nguyễn Thanh Hải                                                            
Phạm Xuân Dũng             12C - TOAN 12D - TOAN 10F - TOAN 10F - TOAN                 12C - TOAN 12D - TOAN     12D - TOAN 12D - TOAN 10F - TOAN     12C - TOAN 12C - TOAN  
Trịnh Văn Xuân   11D - TOAN   11D - TOAN 11A - TOAN   12E - TOAN   12F - TOAN 11A - TOAN             11A - TOAN 12E - TOAN 12F - TOAN 12F - TOAN   11D - TOAN 12F - TOAN 12E - TOAN 12E - TOAN          
Lê Thị Ngọc Hương   10D - TOAN 10A - TOAN 11C - TOAN 11C - TOAN                         11C - TOAN 10A - TOAN 10A - TOAN   10D - TOAN 10D - TOAN              
Nguyễn Trọng Hùng       12A - TOAN 12H - TOAN     12A - TOAN   12H - TOAN                       12A - TOAN 12A - TOAN 12H - TOAN 12H - TOAN         12A - TOAN
Phan Đức Tiến                 10G - TOAN 10G - TOAN                       10H - TOAN 10H - TOAN 10H - TOAN 10G - TOAN          
Nguyễn Thị Thành   12B - TOAN 12G - TOAN       10C - TOAN 10E - TOAN   10C - TOAN               12G - TOAN 12B - TOAN 12B - TOAN   10C - TOAN 12B - TOAN 12G - TOAN 12G - TOAN       10E - TOAN 10E - TOAN
Đinh Như Mạnh Hùng                                                            
Phạm Thị Như Quỳnh   10B - TOAN         11B - TOAN   10B - TOAN 10B - TOAN               11F - TOAN 11B - TOAN 11B - TOAN                 11F - TOAN 11F - TOAN
Võ Thị Lành                                                            
Nguyễn Thị Ngọc Hiếu   12A - LY 11A - LY 11A - LY                         12A - LY 12A - LY                        
Đặng Ngọc Phú   10A - LY 11C - LY 11B - LY 11B - LY                       11C - LY 10A - LY                        
Lê Thị Sim             10B - LY 10B - LY                               10C - LY 10C - LY          
Đặng Phước Toàn                                                            
Tô Hiếu                                                            
Nguyễn Thị Vân                                                            
Phạm Thị Thúy Hằng             10A - HOA 10A - HOA                                            
Nguyễn Thị Khoa   11A - HOA 12A - HOA         11A - HOA 12A - HOA 12A - HOA                                        
Trần Văn Trình                                                            
Hồ Thị Thúy               11B - HOA 11B - HOA                   11C - HOA 11C - HOA                    
Nguyễn Thùy Linh   10C - HOA 10B - HOA 10C - HOA 10B - HOA                                                  
Nguyễn Thị Lam                                               12A - SINH 12A - SINH          
Nguyễn Thu Hoài Thu                                                            
Trương Thị Bích Thảo                                                            
Chu Duy Hồng       10A - VAN 10A - VAN                                 10F - VAN 10F - VAN              
Nguyễn Thị Hoài Anh             12F - VAN   12C - VAN 12C - VAN                 11F - VAN 11F - VAN     12C - VAN 12F - VAN 12F - VAN          
Lương Thị Kim Thoa     12D - VAN 11G - VAN     12A - VAN   12D - VAN                                   12A - VAN 12A - VAN 11G - VAN 12D - VAN
Trịnh Văn Thế             11A - VAN 12H - VAN 12E - VAN 12E - VAN               11A - VAN 12E - VAN 12E - VAN               12H - VAN 12H - VAN  
Phạm Thị Thạch     10C - VAN   10C - VAN   11E - VAN 11E - VAN 10E - VAN 10E - VAN                                 11H - VAN 11H - VAN    
Phạm Thanh Nhật       12B - VAN 12G - VAN   12B - VAN 12G - VAN   12G - VAN                                   12B - VAN 11C - VAN 11C - VAN
Mai Thị Hoa       10D - VAN 10D - VAN                           10B - VAN 10B - VAN     10G - VAN 10G - VAN            
Tạ Công Diễm Kiều   11B - VAN 11B - VAN                                         11D - VAN 11D - VAN          
Hồ Sỹ Thọ                                                     10H - VAN 10H - VAN    
Hồ Đắc Thao   12F - SU 12E - SU 12E - SU                                               12F - SU   12E - SU
Lê Thị Phương                                   12B - SU 12H - SU 12G - SU               12G - SU 12B - SU 12H - SU
Hoàng Thị Hòa       12C - SU 12D - SU                                               12D - SU 12C - SU
Nguyễn Thị Vinh                                                            
Chu Thị Tiềm   12H - DIA 12F - DIA 12D - DIA 12E - DIA     12E - DIA   12F - DIA                       12E - DIA 12H - DIA   12D - DIA       12G - DIA 12G - DIA
Phạm Thị Thao                                                            
Thạch Thị Tố Thùy               12B - DIA   12B - DIA               12C - DIA   12C - DIA                    
Nguyễn Tuấn Phi Kha   12G - GDCD 12C - GDCD 12H - GDCD 12F - GDCD   12G - GDCD 12C - GDCD 12B - GDCD 12D - GDCD             12E - GDCD 12H - GDCD 12D - GDCD               12E - GDCD   12F - GDCD 12B - GDCD
Nguyễn Thị Xuân                                                            
Đậu Đức Hữu                                                            
Dương Trần Quốc Vũ   12E - ANH   12F - ANH 12B - ANH       10A - ANH 10A - ANH             10A - ANH 12F - ANH 12A - ANH 12A - ANH     12E - ANH 12B - ANH 12B - ANH     12E - ANH 12A - ANH 12F - ANH
Phạm Xuân Thương   12D - ANH 12H - ANH 12G - ANH 12C - ANH   12D - ANH   12H - ANH 11E - ANH             11F - ANH 12D - ANH 12G - ANH 12H - ANH     12G - ANH 12C - ANH 12C - ANH   11F - ANH 11F - ANH 11E - ANH 11E - ANH
Hoàng Thị Hảo   11C - ANH 11D - ANH   11D - ANH   10F - ANH 10F - ANH 11A - ANH 11B - ANH             11B - ANH 11B - ANH 11A - ANH 11A - ANH     11D - ANH 10F - ANH 10H - ANH   11C - ANH 11C - ANH 10H - ANH 10H - ANH
Nguyễn Thị Hằng   11G - ANH 10D - ANH 10B - ANH 11G - ANH   10E - ANH 10C - ANH 10C - ANH               10B - ANH 10B - ANH 11H - ANH 11H - ANH     10C - ANH 10D - ANH 10D - ANH   10E - ANH 10E - ANH 11H - ANH 11G - ANH
Trần Quang Tuyến   12C - QP 12B - QP   12A - QP   12H - QP 12F - QP 12G - QP                                     12D - QP 12E - QP  
Lê Chánh Tân                                                            
Trần Thanh Tân                                                            
Hoàng Công Cương                                                            
Nguyễn Lê Nam                                                            

Trang chủ | Danh sách lớp | Danh sách giáo viên | Bảng PCGD


Created by TKB Application System 11.0 on 22-09-2023

Công ty School@net - Địa chỉ: P1407, nhà 17T2, khu đô thị Trung Hòa Nhân Chính, Cầu Giấy, Hà Nội - ĐT: 024.62511017 - Website: www.vnschool.net