Trường : THPT CHU VĂN AN
Học kỳ 2, năm học 2022-2023
TKB có tác dụng từ: 08/05/2023

THỜI KHÓA BIỂU BUỔI CHIỀU

Ngày Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7
Tiết 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5
Nguyễn Văn Nghiêm                                                            
Nguyễn Văn Quang                                                            
Nguyễn Thanh Hải                                                            
Phạm Xuân Dũng             12F - TOAN 12F - TOAN                                            
Trịnh Văn Xuân             12A - TOAN 12A - TOAN                                            
Lê Thị Ngọc Hương                                                            
Nguyễn Trọng Hùng             12B - TOAN 12V - TOAN 12V - TOAN                 12H - TOAN 12H - TOAN 12B - TOAN                    
Phan Đức Tiến                                                            
Nguyễn Thị Thành               12G - TOAN 12G - TOAN                                          
Đinh Như Mạnh Hùng                                                            
Phạm Thị Như Quỳnh                                                            
Võ Thị Lành                                                            
Nguyễn Thị Ngọc Hiếu                                   11A - NGH 11A - NGH 11A - NGH     11D - NGH 11D - NGH 11D - NGH          
Đặng Ngọc Phú                                           11H - NGH   11H - NGH 11H - NGH          
Lê Thị Sim                                 11B - NGH 11B - NGH 11B - NGH     11C - NGH 11C - NGH 11C - NGH            
Đặng Phước Toàn                                                            
Tô Hiếu                                 11E - NGH   11E - NGH 11E - NGH                    
Nguyễn Thị Vân                                 11F - NGH 11F - NGH   11F - NGH   11G - NGH 11G - NGH   11G - NGH          
Phạm Thị Thúy Hằng                                                            
Nguyễn Thị Khoa                                                            
Trần Văn Trình                                                            
Hồ Thị Thúy                                                            
Nguyễn Thùy Linh                                                            
Nguyễn Thị Lam                                                            
Nguyễn Thu Hoài Thu                                                            
Trương Thị Bích Thảo                                                            
Chu Duy Hồng                                                            
Nguyễn Thị Hoài Anh                                 12A - VAN 12A - VAN                        
Lương Thị Kim Thoa                                                            
Trịnh Văn Thế               12B - VAN 12B - VAN                 12V - VAN 12V - VAN                      
Phạm Thị Thạch                                                            
Phạm Thanh Nhật                                                            
Mai Thị Hoa             12E - VAN 12E - VAN 12F - VAN 12F - VAN                                        
Tạ Công Diễm Kiều                                                            
Hồ Sỹ Thọ                                                            
Hồ Đắc Thao                                                            
Lê Thị Phương             12C - SU 12C - SU 12D - SU               12D - SU 12E - SU 12E - SU                      
Hoàng Thị Hòa                                     12G - SU 12G - SU                    
Nguyễn Thị Vinh                                                            
Chu Thị Tiềm             12D - DIA 12D - DIA 12C - DIA               12C - DIA 12B - DIA 12B - DIA                      
Phạm Thị Thao                                                            
Thạch Thị Tố Thùy                                                            
Nguyễn Tuấn Phi Kha             12H - GDCD 12H - GDCD 12E - GDCD 12V - GDCD             12E - GDCD 12D - GDCD 12D - GDCD 12V - GDCD                    
Nguyễn Thị Xuân                                                            
Đậu Đức Hữu                                                            
Dương Trần Quốc Vũ             12G - ANH   12A - ANH 12H - ANH             12H - ANH 12G - ANH 12A - ANH                      
Phạm Xuân Thương                                   12C - ANH 12C - ANH                      
Nguyễn Thị Anh Thư                                 12F - ANH 12F - ANH                        
Hoàng Thị Hảo                                                            
Lê Thị Bích Hằng                                                            
Trần Quang Tuyến                                                            
Lê Chánh Tân                                 11A - QP 11E - QP 11F - QP 11B - QP   11D - QP 11H - QP 11G - QP 11C - QP          
Trần Thanh Tân                                                            
Hoàng Công Cương                                                            
Nguyễn Lê Nam                                                            

Trang chủ | Danh sách lớp | Danh sách giáo viên | Bảng PCGD


Created by TKB Application System 11.0 on 05-05-2023

Công ty [email protected] - Địa chỉ: P1407, nhà 17T2, khu đô thị Trung Hòa Nhân Chính, Cầu Giấy, Hà Nội - ĐT: 024.62511017 - Website: www.vnschool.net