Trường : THPT CHU VAN AN
Học kỳ 2, năm học 2023-2024
TKB có tác dụng từ: 08/01/2024

Thời khóa biểu giáo viên: Phạm Thị Như Quỳnh

BUỔI SÁNG

  Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7
1   11F - TNHN       11B - CĐT
2 11F - SHHN         10B - TOAN
3 11F - TOAN 11B - TOAN     11F - TOAN 10B - CĐT
4 11F - TOAN 11B - TOAN     10B - TOAN  
5 11B - TOAN 10B - TOAN     11F - SHCN  

BUỔI CHIỀU

  Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7
1            
2 10B - TOAN 11B - TOAN   11F - TOAN    
3            
4   10B - TOAN   11B - TOAN   11F - TOAN
5   10B - TOAN   11B - TOAN   11F - TOAN

Trang chủ | Danh sách lớp | Danh sách giáo viên | Bảng PCGD sáng | Bảng PCGD chiều


Created by TKB Application System 11.0 on 13-01-2024

Công ty School@net - Địa chỉ: P1407, nhà 17T2, khu đô thị Trung Hòa Nhân Chính, Cầu Giấy, Hà Nội - ĐT: 024.62511017 - Website: www.vnschool.net