Trường : THPT CHU VAN AN
Học kỳ 2, năm học 2023-2024
TKB có tác dụng từ: 08/01/2024

Thời khóa biểu giáo viên: Nguyễn Thị Hoài Anh

BUỔI SÁNG

  Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7
1         12F - VAN 11F - VAN
2 12C - SHCN       12F - TCV 11F - CĐV
3 12C - VAN   11F - VAN     12F - VAN
4     11F - VAN   12C - VAN 12C - TCV
5     12F - VAN   12C - VAN  

BUỔI CHIỀU

  Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7
1            
2   12F - VAN        
3       11F - VAN 12C - VAN  
4   12C - VAN   11F - VAN 12F - VAN  
5   12C - VAN     12F - VAN  

Trang chủ | Danh sách lớp | Danh sách giáo viên | Bảng PCGD sáng | Bảng PCGD chiều


Created by TKB Application System 11.0 on 13-01-2024

Công ty School@net - Địa chỉ: P1407, nhà 17T2, khu đô thị Trung Hòa Nhân Chính, Cầu Giấy, Hà Nội - ĐT: 024.62511017 - Website: www.vnschool.net