Trường : THPT CHU VAN AN
Học kỳ 2, năm học 2023-2024
TKB có tác dụng từ: 08/01/2024

Thời khóa biểu giáo viên: Trịnh Văn Thế

BUỔI SÁNG

  Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7
1         12E - VAN  
2 12E - SHCN 11A - VAN     12E - TCV 12H - TCV
3 11A - VAN         11A - VAN
4 12H - VAN 12E - VAN     12H - VAN  
5   12E - VAN     12H - VAN  

BUỔI CHIỀU

  Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7
1            
2   11A - VAN        
3   12H - VAN   11A - VAN    
4 12H - VAN 12E - VAN   12H - VAN    
5 12E - VAN 12E - VAN   12E - VAN    

Trang chủ | Danh sách lớp | Danh sách giáo viên | Bảng PCGD sáng | Bảng PCGD chiều


Created by TKB Application System 11.0 on 13-01-2024

Công ty School@net - Địa chỉ: P1407, nhà 17T2, khu đô thị Trung Hòa Nhân Chính, Cầu Giấy, Hà Nội - ĐT: 024.62511017 - Website: www.vnschool.net