Trường : THPT CHU VAN AN
Học kỳ 2, năm học 2023-2024
TKB có tác dụng từ: 08/01/2024

Thời khóa biểu giáo viên: Phạm Thị Thạch

BUỔI SÁNG

  Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7
1   10E - VAN 11E - VAN   11E - VAN 11H - VAN
2   10E - VAN 11E - VAN   11E - CĐV 11H - CĐV
3   10C - VAN 10C - VAN   11H - VAN 10E - CĐV
4   10C - VAN     11H - VAN  
5     10E - VAN      

BUỔI CHIỀU

  Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7
1            
2   11E - VAN   11H - VAN 10C - VAN  
3   11E - VAN   11H - VAN 10C - VAN  
4   10E - VAN        
5   10E - VAN        

Trang chủ | Danh sách lớp | Danh sách giáo viên | Bảng PCGD sáng | Bảng PCGD chiều


Created by TKB Application System 11.0 on 13-01-2024

Công ty School@net - Địa chỉ: P1407, nhà 17T2, khu đô thị Trung Hòa Nhân Chính, Cầu Giấy, Hà Nội - ĐT: 024.62511017 - Website: www.vnschool.net