Trường : THPT CHU VAN AN
Học kỳ 2, năm học 2023-2024
TKB có tác dụng từ: 08/01/2024

Thời khóa biểu giáo viên: Phạm Thanh Nhật

BUỔI SÁNG

  Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7
1   12G - VAN        
2 12B - SHCN 12G - VAN     12G - VAN 12B - TCV
3 12B - VAN       12G - TCV 11C - CĐV
4   11C - VAN     12B - VAN  
5 11C - VAN 11C - VAN     12B - VAN  

BUỔI CHIỀU

  Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7
1            
2   12B - VAN        
3 12B - VAN          
4 12B - VAN 12G - VAN       11C - VAN
5 12G - VAN 12G - VAN       11C - VAN

Trang chủ | Danh sách lớp | Danh sách giáo viên | Bảng PCGD sáng | Bảng PCGD chiều


Created by TKB Application System 11.0 on 13-01-2024

Công ty School@net - Địa chỉ: P1407, nhà 17T2, khu đô thị Trung Hòa Nhân Chính, Cầu Giấy, Hà Nội - ĐT: 024.62511017 - Website: www.vnschool.net