Trường : THPT CHU VAN AN
Học kỳ 2, năm học 2023-2024
TKB có tác dụng từ: 08/01/2024

Thời khóa biểu giáo viên: Lê Thị Phương

BUỔI SÁNG

  Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7
1     12G - TCS 10E - CĐSử   10F - CĐSử
2     10E - SU      
3 12H - SU 10E - SU 10H - SU 10H - SU   10A - SU
4 12G - SU 10G - SU   12H - TCS   10A - SU
5 10G - SU 10F - SU 12B - SU 10F - SU   12B - TCS

BUỔI CHIỀU

  Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7
1            
2   12G - SU     12H - SU  
3   12G - SU     12H - SU  
4       12B - SU    
5       12B - SU    

Trang chủ | Danh sách lớp | Danh sách giáo viên | Bảng PCGD sáng | Bảng PCGD chiều


Created by TKB Application System 11.0 on 13-01-2024

Công ty School@net - Địa chỉ: P1407, nhà 17T2, khu đô thị Trung Hòa Nhân Chính, Cầu Giấy, Hà Nội - ĐT: 024.62511017 - Website: www.vnschool.net