Trường : THPT CHU VAN AN
Học kỳ 2, năm học 2023-2024
TKB có tác dụng từ: 08/01/2024

Thời khóa biểu giáo viên: Phạm Xuân Dũng

BUỔI SÁNG

  Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7
1   12D - TIN 12D - TIN     12C - TOAN
2     10F - TOAN     12C - TCT
3   10F - TOAN   12C - TOAN   12D - TOAN
4   12C - TOAN   12D - TOAN   10F - TOAN
5   12D - TCT   12D - TOAN    

BUỔI CHIỀU

  Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7
1            
2   12C - TOAN   12C - TOAN 12C - TOAN  
3   12D - TOAN   12C - TOAN 12D - TOAN  
4   10F - TOAN     12D - TOAN  
5   10F - TOAN   12D - TOAN 10F - TOAN  

Trang chủ | Danh sách lớp | Danh sách giáo viên | Bảng PCGD sáng | Bảng PCGD chiều


Created by TKB Application System 11.0 on 13-01-2024

Công ty School@net - Địa chỉ: P1407, nhà 17T2, khu đô thị Trung Hòa Nhân Chính, Cầu Giấy, Hà Nội - ĐT: 024.62511017 - Website: www.vnschool.net