Trường : THPT CHU VAN AN
Học kỳ 2, năm học 2023-2024
TKB có tác dụng từ: 08/01/2024

Thời khóa biểu giáo viên: Chu Thị Tiềm

BUỔI SÁNG

  Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7
1 12G - CC   11F - DIA   12G - DIA 12D - DIA
2 12G - SHCN         12E - DIA
3     12F - DIA   12F - DIA 11F - DIA
4 12D - DIA   12H - DIA   12G - DIA 12H - DIA
5 12E - DIA          

BUỔI CHIỀU

  Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7
1            
2       12E - DIA 12G - DIA  
3 12E - DIA     12E - DIA 12G - DIA  
4 12D - DIA     12F - DIA 12H - DIA  
5 12F - DIA     12H - DIA 12D - DIA  

Trang chủ | Danh sách lớp | Danh sách giáo viên | Bảng PCGD sáng | Bảng PCGD chiều


Created by TKB Application System 11.0 on 13-01-2024

Công ty School@net - Địa chỉ: P1407, nhà 17T2, khu đô thị Trung Hòa Nhân Chính, Cầu Giấy, Hà Nội - ĐT: 024.62511017 - Website: www.vnschool.net