Trường : THPT CHU VAN AN
Học kỳ 2, năm học 2023-2024
TKB có tác dụng từ: 08/01/2024

Thời khóa biểu giáo viên: Dương Trần Quốc Vũ

BUỔI SÁNG

  Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7
1     10A - ANH 12A - ANH   10A - ANH
2     12A - ANH     12A - ANH
3 12E - ANH 12E - ANH 12B - ANH 12E - ANH   12A - TCA
4 12F - ANH 12F - ANH 12B - ANH 12E - TCA   12B - TCA
5 12B - ANH 10A - ANH   12F - ANH   12F - TCA

BUỔI CHIỀU

  Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7
1            
2 12E - ANH     12F - ANH    
3 12F - ANH     10A - ANH 12E - ANH  
4 12F - ANH 10A - ANH   12A - ANH 12B - ANH 12A - ANH
5 12B - ANH 10A - ANH   12A - ANH 12B - ANH 12E - ANH

Trang chủ | Danh sách lớp | Danh sách giáo viên | Bảng PCGD sáng | Bảng PCGD chiều


Created by TKB Application System 11.0 on 13-01-2024

Công ty School@net - Địa chỉ: P1407, nhà 17T2, khu đô thị Trung Hòa Nhân Chính, Cầu Giấy, Hà Nội - ĐT: 024.62511017 - Website: www.vnschool.net