Trường : THPT CHU VAN AN
Học kỳ 2, năm học 2023-2024
TKB có tác dụng từ: 08/01/2024

Thời khóa biểu giáo viên: Phạm Xuân Thương

BUỔI SÁNG

  Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7
1   12C - ANH 12C - ANH 11E - ANH 12H - ANH 12G - TCA
2   12C - ANH   12G - ANH 12H - TCA 11E - ANH
3   12G - ANH 11E - ANH 12H - ANH 12D - ANH  
4     12D - ANH 11F - ANH 12D - TCA 12D - ANH
5   12H - ANH 11F - ANH 11F - ANH 12G - ANH 12C - TCA

BUỔI CHIỀU

  Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7
1            
2 12H - ANH 12D - ANH   12H - ANH 12D - ANH 11F - ANH
3 12G - ANH     12D - ANH   11F - ANH
4 12G - ANH 12H - ANH   12G - ANH 12C - ANH 11E - ANH
5 12C - ANH 11E - ANH   11F - ANH 12C - ANH 11E - ANH

Trang chủ | Danh sách lớp | Danh sách giáo viên | Bảng PCGD sáng | Bảng PCGD chiều


Created by TKB Application System 11.0 on 13-01-2024

Công ty School@net - Địa chỉ: P1407, nhà 17T2, khu đô thị Trung Hòa Nhân Chính, Cầu Giấy, Hà Nội - ĐT: 024.62511017 - Website: www.vnschool.net