Trường : THPT CHU VAN AN
Học kỳ 2, năm học 2023-2024
TKB có tác dụng từ: 08/01/2024

Thời khóa biểu giáo viên: Hoàng Thị Hảo

BUỔI SÁNG

  Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7
1   10F - ANH 10H - ANH 10G - ANH 11C - ANH 11C - ANH
2   11D - ANH 10H - ANH 11C - ANH 11B - ANH 11D - ANH
3   11A - ANH     10H - ANH 10F - ANH
4   11D - ANH 11A - ANH 10F - ANH 10G - ANH 10G - ANH
5   11B - ANH 11B - ANH 11A - ANH    

BUỔI CHIỀU

  Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7
1            
2 11C - ANH 10F - ANH   11B - ANH 10H - ANH 11C - ANH
3 11D - ANH 10F - ANH   11B - ANH   11C - ANH
4   11A - ANH   11A - ANH 10F - ANH 10H - ANH
5 11D - ANH 11B - ANH   11A - ANH 11D - ANH 10H - ANH

Trang chủ | Danh sách lớp | Danh sách giáo viên | Bảng PCGD sáng | Bảng PCGD chiều


Created by TKB Application System 11.0 on 13-01-2024

Công ty School@net - Địa chỉ: P1407, nhà 17T2, khu đô thị Trung Hòa Nhân Chính, Cầu Giấy, Hà Nội - ĐT: 024.62511017 - Website: www.vnschool.net