Trường : THPT CHU VAN AN
Học kỳ 2, năm học 2023-2024
TKB có tác dụng từ: 08/01/2024

Thời khóa biểu giáo viên: Nguyễn Thị Hằng

BUỔI SÁNG

  Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7
1       11H - ANH 10D - ANH  
2     10C - ANH 10E - ANH 11G - ANH 10E - ANH
3 10C - ANH   10D - ANH 11H - ANH 10C - ANH 11H - ANH
4 10D - ANH   10B - ANH 11G - ANH 10E - ANH  
5 10B - ANH   10B - ANH 11G - ANH    

BUỔI CHIỀU

  Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7
1            
2 11G - ANH 10E - ANH   10B - ANH   10E - ANH
3 10D - ANH 10C - ANH   10B - ANH   10E - ANH
4 10B - ANH 10D - ANH   11H - ANH 10C - ANH 11H - ANH
5 11G - ANH 10D - ANH   11H - ANH 10C - ANH 11G - ANH

Trang chủ | Danh sách lớp | Danh sách giáo viên | Bảng PCGD sáng | Bảng PCGD chiều


Created by TKB Application System 11.0 on 13-01-2024

Công ty School@net - Địa chỉ: P1407, nhà 17T2, khu đô thị Trung Hòa Nhân Chính, Cầu Giấy, Hà Nội - ĐT: 024.62511017 - Website: www.vnschool.net