Trường : THPT CHU VAN AN
Học kỳ 2, năm học 2023-2024
TKB có tác dụng từ: 08/01/2024

Thời khóa biểu giáo viên: Trịnh Văn Xuân

BUỔI SÁNG

  Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7
1     12F - TOAN   11D - TOAN 12F - TIN
2     12E - TOAN   11D - TOAN 11A - CĐT
3   12F - TOAN 12E - TOAN 12F - TOAN   12E - TOAN
4   11A - TOAN   12F - TCT 12E - TCT  
5   11A - TOAN 11A - TOAN 11D - TOAN 12F - TIN  

BUỔI CHIỀU

  Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7
1            
2 11D - TOAN 12E - TOAN   11A - TOAN 12E - TOAN  
3   12E - TOAN   12F - TOAN 12F - TOAN  
4 11D - TOAN 12F - TOAN   12E - TOAN 11D - TOAN  
5 11A - TOAN 11A - TOAN   12F - TOAN    

Trang chủ | Danh sách lớp | Danh sách giáo viên | Bảng PCGD sáng | Bảng PCGD chiều


Created by TKB Application System 11.0 on 13-01-2024

Công ty School@net - Địa chỉ: P1407, nhà 17T2, khu đô thị Trung Hòa Nhân Chính, Cầu Giấy, Hà Nội - ĐT: 024.62511017 - Website: www.vnschool.net