Trường : THPT CHU VAN AN
Học kỳ 2, năm học 2023-2024
TKB có tác dụng từ: 08/01/2024

Thời khóa biểu giáo viên: Lê Thị Ngọc Hương

BUỔI SÁNG

  Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7
1   10A - TOAN 10D - TOAN 10A - TOAN 10A - CĐT  
2 10D - SHHN 10A - TOAN 11C - TOAN 10D - TOAN 11C - CĐT  
3     11C - TOAN 11C - TOAN 10D - TNHN  
4       10D - TOAN    
5         10D - SHCN  

BUỔI CHIỀU

  Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7
1            
2 10D - TOAN 10D - TOAN   11C - TOAN    
3 10A - TOAN 10D - TOAN        
4 11C - TOAN     10A - TOAN    
5 11C - TOAN     10A - TOAN    

Trang chủ | Danh sách lớp | Danh sách giáo viên | Bảng PCGD sáng | Bảng PCGD chiều


Created by TKB Application System 11.0 on 13-01-2024

Công ty School@net - Địa chỉ: P1407, nhà 17T2, khu đô thị Trung Hòa Nhân Chính, Cầu Giấy, Hà Nội - ĐT: 024.62511017 - Website: www.vnschool.net