Trường : THPT CHU VAN AN
Học kỳ 2, năm học 2023-2024
TKB có tác dụng từ: 08/01/2024

Thời khóa biểu giáo viên: Nguyễn Trọng Hùng

BUỔI SÁNG

  Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7
1 12H - CC 12H - TIN   12H - TOAN 12A - TOAN  
2 12H - SHCN 12H - TOAN   12H - TOAN 12A - TCT  
3       12A - TOAN 12H - TCT  
4 12A - TOAN 12H - TIN        
5 12A - TIN 12A - TIN        

BUỔI CHIỀU

  Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7
1            
2         12A - TOAN  
3 12H - TOAN 12A - TOAN     12A - TOAN  
4 12A - TOAN          
5 12H - TOAN 12H - TOAN     12H - TOAN 12A - TOAN

Trang chủ | Danh sách lớp | Danh sách giáo viên | Bảng PCGD sáng | Bảng PCGD chiều


Created by TKB Application System 11.0 on 13-01-2024

Công ty School@net - Địa chỉ: P1407, nhà 17T2, khu đô thị Trung Hòa Nhân Chính, Cầu Giấy, Hà Nội - ĐT: 024.62511017 - Website: www.vnschool.net