Trường : THPT CHU VAN AN
Học kỳ 2, năm học 2023-2024
TKB có tác dụng từ: 08/01/2024

Thời khóa biểu giáo viên: Nguyễn Thị Thành

BUỔI SÁNG

  Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7
1     10C - TOAN 12G - TIN   10C - CĐT
2   12B - TOAN 12G - TOAN     12G - TIN
3   12B - TOAN   10E - TOAN   12B - TCT
4 12B - TOAN 10E - TOAN 10E - TOAN 10C - TOAN   12G - TCT
5 12G - TOAN 10C - TOAN 12G - TOAN      

BUỔI CHIỀU

  Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7
1            
2 12G - TOAN 10C - TOAN   12B - TOAN 12B - TOAN  
3 10C - TOAN 10E - TOAN   12G - TOAN 12B - TOAN  
4   12B - TOAN     12G - TOAN 10E - TOAN
5 10C - TOAN       12G - TOAN 10E - TOAN

Trang chủ | Danh sách lớp | Danh sách giáo viên | Bảng PCGD sáng | Bảng PCGD chiều


Created by TKB Application System 11.0 on 13-01-2024

Công ty School@net - Địa chỉ: P1407, nhà 17T2, khu đô thị Trung Hòa Nhân Chính, Cầu Giấy, Hà Nội - ĐT: 024.62511017 - Website: www.vnschool.net