Danh sách Ban liên lạc cựu học sinh trường THPT Chu Văn An khóa 25 – Niên khóa 2020-2023

STTHỌ VÀ TÊNLỚPSĐTDĐEMAILGHI CHÚ
1Nguyễn Hà Cẩm Thu12G976659372[email protected]Trưởng ban
2Lê Chí Cường12D377058376[email protected]Phó ban
3Nguyễn Thị Kim Yến12H855334566[email protected]Uỷ viên thường trực
4Hoàng Thị Tuyết Nhung12A889024959[email protected]Ủy viên
5Vũ Thị Hồng Ngọc12A982637040[email protected]Ủy viên
6Nguyễn Thị Cẩm Thuý12B379813244[email protected]Ủy viên
7Phan Thị Ngọc Huyền12B974406551[email protected]Ủy viên
8Đặng Phan Ngọc Hân12C332231438[email protected]Ủy viên
9Nguyễn Đức Hiếu12C982229639[email protected]Ủy viên
10Trần Văn Toán12D3578116682[email protected]Ủy viên
11Trần Thị Thanh Tuyền12E834468696[email protected]Ủy viên
12Vũ Thị Kiều My12E917866584 Ủy viên
13Trần Thị Tường Vy12F826194639[email protected]Ủy viên
14Nguyễn Thị Ánh Nguyệt12F8899500298[email protected]Ủy viên
15Nguyễn Thị Thu Thảo12G365357639[email protected]Ủy viên
16Phạm Tấn Đạt12H327619841[email protected]Ủy viên

Leave a Comment