Thông báo tiếp nhận đăng ký chuyển trường và thi chuyển môn học tự chọn

Trường THPT Chu Văn An thông báo tiếp nhận đăng ký chuyển trường và đăng ký thi chuyển môn học tự chọn theo chương trình GDPT 2018, năm học 2023 – 2024 như sau: 1. TIẾP NHẬN CHUYỂN TRƯỜNG Nhận phiếu đăng ký chuyển trường Thời gian đăng ký: Từ 17/7/2023 đến 11 giờ ngày…

Đọc tiếp