Ngày Sở hữu trí tuệ thế giới 26-4-2023: Phụ nữ với Sở hữu trí tuệ – Thúc đẩy đổi mới và sáng tạo

Phụ nữ mang đến những quan điểm và tài năng mới. Nhưng có một vấn đề! Quá ít phụ nữ tham gia vào hệ thống sở hữu trí tuệ (SHTT). Điều đó có nghĩa là có quá ít phụ nữ được hưởng lợi từ SHTT. Trải qua nhiều thế hệ, phụ nữ đã định hình…

Đọc tiếp

Tuyên truyền Bộ tài liệu tuyên truyền 04 dự án luật (Bộ Công An)

Triển khai văn bản số 984SGDĐT-TTr ngày 07/4/2023 của Sở GD&ĐT Bình Phước V/v phổ biến, tuyên truyền về việc cần thiết ban hành Luật Lực lượng tham gia bảo vệ an ninh, trật tự ở cơ sở; Luật Trật tự, an toàn giao thông đường bộ; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều…

Đọc tiếp