Căn cứ vào nhu cầu và số lượng biên chế được giao, trường THPT Chu Văn An thông báo tuyển dụng giáo viên với số lượng và chuyên môn cụ thể như sau:

Số lượng cần tuyển

  • Giáo viên Tiếng Anh: 02 giáo viên;
  • Giáo viên Tin học: 02 giáo viên;
  • Giáo viên Công nghệ công nghiệp: 01 giáo viên.

Leave a Comment