Tuyên truyền Bộ tài liệu tuyên truyền 04 dự án luật (Bộ Công An)

Triển khai văn bản số 984SGDĐT-TTr ngày 07/4/2023 của Sở GD&ĐT Bình Phước V/v phổ biến, tuyên truyền về việc cần thiết ban hành Luật Lực lượng tham gia bảo vệ an ninh, trật tự ở cơ sở; Luật Trật tự, an toàn giao thông đường bộ; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều…

Đọc tiếp