Ban liên lạc Cựu học sinh trường THPT Chu Văn An (gọi tắt là Ban liên lạc Cựu học sinh CVA) có vai trò làm “cầu nối” giữa các thế hệ học sinh, phát huy truyền thống tốt đẹp của học sinh CVA; chia sẻ, giúp đỡ lẫn nhau; phấn đấu hạnh phúc trong cuộc sống và thành đạt trong sự nghiệp;
Là cầu nối giữa cựu học sinh và nhà trường nhằm tổ chức các hoạt động hướng nghiệp, khuyến học và hỗ trợ các khóa học sinh đang học tập và rèn luyện tại trường.

Từ năm học 2022 – 2023, Ban liên lạc Cựu học sinh CVA Khóa 25 (gọi tắt là BLL CHS CVA-K25) và Ban liên lạc các lớp A-K25, B-K25, C-K25, D-K25, E-K25, F-K25, G-K25, H-K25 được thành lập. Thời gian tới sẽ tổ chức liên lạc và hình thành BLL các khóa trước đã ra trường (từ khóa 1 đến khóa 24) và tiến tới thành lập Ban liên lạc Cựu học sinh trường.

Sơ đồ cơ cấu tổ chức của Ban liên lạc Cựu học sinh CVA

Trong đó, Ban liên lạc mỗi lớp gồm các thành viên do lớp bầu ra (hoặc Lớp trưởng và Bí thư chi đoàn nếu lớp không tổ chức bầu). Ban liên lạc mỗi lớp gồm 01 trưởng ban và 01 phó trưởng ban.

Ban liên lạc khóa bao gồm trưởng ban và phó ban các lớp làm thành viên. Tổ chức bầu ra 01 trưởng ban và ít nhất 02 phó trưởng ban.

Ban liên lạc trường gồm các trưởng ban, phó trưởng ban các khóa. Tổ chức bầu ra 01 trưởng ban và ít nhất 03 phó trưởng ban.

Thông tin liên lạc

Để tiến đến thành lập các ban liên lạc các khóa, đề nghị cựu học sinh các khóa liên lạc về trường theo thông tin dưới đây:

  • Thầy Hồ Đắc Thao – ĐT: 0976940764
  • Thầy Dương Trần Quốc Vũ – ĐT: 0838006699

Email liên lạc: bgh@thptchuvananbp.edu.vn

Leave a Comment