LÃNH ĐẠO NHÀ TRƯỜNG

Chi ủy
Ban giám hiệu
Các Đoàn thể
Văn phòng & Tổ chuyên môn

Danh sách Chi ủy nhiệm kỳ 2020-2025

Danh sách BGH đương nhiệm
Thầy Nguyễn Văn Nghiêm – PHT trường THPT chuyên Quang Trung – phụ trách điều hành.
– Thầy Nguyễn Văn Quang – Phó hiệu trưởng


Danh sách BGH tiền nhiệm qua các thời kỳ
Hiệu trưởng:
– Từ tháng 10 năm 1996 đến tháng 01 năm 1997: Thầy Lê Văn Nhung
– Từ tháng 01 năm 1997 đến tháng 5 năm 2005: Thầy Phan Minh Chánh
– Từ tháng 5 năm 2005 đến tháng 11 năm 2015: Thầy Đoàn Ngọc Dàn
– Từ tháng 11 năm 2015 đến tháng 10 năm 2022: Thầy Phan Minh Chánh
Phó hiệu trưởng
– Thầy Nguyễn Xuân Hòa
– Thầy Nguyễn Văn Quang
– Thầy Phan Đức Tiến
– Thầy Nguyễn Đình Thám
– Thầy Nguyễn Văn Diễn
– Thầy Nguyễn Thanh Hải (chuyển đi năm 2023)

BCH Công đoàn cơ sở
– Thầy Phan Đức Tiến – Chủ tịch
– Thầy Dương Trần Quốc Vũ – Phó chủ tịch


BCH Đoàn Thanh niên cơ cở
– Thầy Hồ Đắc Thao – Bí thư
– Thầy Lê Chánh Tân – Phó bí thư
– Thầy Trần Văn Trình – Phó bí thư

Tổ Văn phòng
– Thầy Hồ Sỹ Thọ – Tổ trưởng
– Thầy Phạm Viết An – Tổ phó

Tổ Chuyên môn
Thầy Phạm Xuân Dũng – Tổ trưởng Toán – Tin
Thầy Trịnh Văn Xuân – Tổ phó
Cô Nguyễn Thị Ngọc Hiếu – Tổ trưởng Vật lý – CN
Cô Phạm Thị Thúy Hằng – Tổ trưởng Hóa – Sinh – CN
Cô Nguyễn Thị Hoài Thu – Tổ phó
Thầy Chu Duy Hồng – Tổ trưởng Ngữ Văn
Thầy Trịnh Văn Thế – Tổ phó
Thầy Nguyễn Tuấn Phi Kha – Tổ trưởng Sử  – Địa – GDKT&PL
Thầy Hồ Đắc Thao – Tổ phó
Thầy Trần Quang Tuyến – Tổ trưởng Tiếng Anh –TD-GDQP
Thầy Dương Trần Quốc Vũ – Tổ phó


Hội đồng sư phạm và các tổ chức khác