Dữ liệu cập nhật tháng 3 năm 2023. Hội đồng sư phạm nhà trường gồm 62 người. Trong đó có 3 viên chức quản lý, 54 giáo viên đứng lớp và 8 nhân viên.

Họ và tênNăm sinhVị trí công việc
Nguyễn Văn Nghiêm1979PHT PT
Nguyễn Văn Quang1973PHT
Phạm Xuân Dũng1975TT
Trịnh Văn Xuân1987TP
Nguyễn Trọng Hùng1980GV
Phan Đức Tiến1974GV
Đinh Như Mạnh Hùng1982GV
Lê Thị Ngọc Hương1982GV
Phạm Thị Như Quỳnh1989GV
Nguyễn Thị Thành1989GV
Võ Thị Lành 1987GV
Chu Duy Hồng1982TT
Nguyễn Thị Hoài Anh1978GV
Phạm Thanh Nhật1963GV
Phạm Thị Thạch1973GV
Lương Thị Kim Thoa1975GV
Tạ Công Diễm Kiều1980GV, TKHĐ
Mai Thị Hoa1982GV
Trịnh Văn Thế1982TP
Phạm Thị Thúy Hằng1981TT
Nguyễn Thị Lam1984GV
Nguyễn Thị Khoa1981GV
Hồ Thị Thúy1986GV
Nguyễn Thùy Linh1985GV
Trần Văn Trình1985PBTĐ
Nguyễn Thị Hoài Thu1981TP
Trương Thị Bích Thảo1981GV
Hồ Đắc Thao1984BTĐ, TP
Nguyễn Tuấn Phi Kha1981TT
Nguyễn Thị Xuân1980GV
Lê Thị Phương1983GV
Đậu Đức Hữu1983GV
Hoàng Thị Hòa1989GV
Chu Thị Tiềm1982GV
Phạm Thị Thao1975GV
Thạch Thị Tố Thùy1978GV
Nguyễn Thị Ngọc Hiếu1982TT
Đặng Ngọc Phú1989GV
Đặng Phước Toàn1981GV
Nguyễn Thị Vân1977GV
Tô Hiếu1981GV
Lê Thị Sim1984GV
Dương Trần Quốc Vũ1976TP
Phạm Xuân Thương1975GV
Hoàng Thị Hảo1985GV
Trần Quang Tuyến1971TT
Trần Thanh Tân1983GV
Lê Chánh Tân1982PBTĐ
Hoàng Công Cương1984GV
Nguyễn Lê Nam1982GV
Hồ Sỹ Thọ1983TT
Nguyễn Thị Vinh1985TBTN
Trương Thị Kim Oanh1983KT
Đặng Thị Anh1987NVTV
Nguyễn Huyền Trang1990YT
Phạm Viết An1970TP
Vũ Hồng Phúc1984BV
Phạm Minh Đạt1979BV
Lê Kim Thảo1970NVPV
Nguyễn Thị Thắng1981VT-LT