Ứng dụng CNTT và chuyển đổi số phải có định hướng và lộ trình cụ thể

BPO – Sáng nay 2-3, Ban Văn hóa – Xã hội HĐND tỉnh Bình Phước đã giám sát việc ứng dụng công nghệ thông tin (CNTT) và chuyển đổi số trong ngành giáo dục trên địa bàn thị xã Chơn Thành.
Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng ban Văn hóa – Xã hội HĐND tỉnh Hà Anh Dũng làm trưởng đoàn; cùng tham gia có đại diện lãnh đạo các sở, ban, ngành và đơn vị liên quan.

Trên địa bàn thị xã Chơn Thành hiện có 23 trường học các cấp, nhưng chỉ 6 trường có phòng máy tính phục vụ dạy và học đảm bảo yêu cầu; 5 trường học có phòng máy tính nhưng số máy và chất lượng máy tính không đảm bảo do đã bị lỗi thời. Báo cáo với đoàn giám sát, đại diện lãnh đạo thị xã Chơn Thành cho biết: Từ năm 2019 đến nay, thị xã đã bố trí kinh phí cho việc triển khai ứng dụng CNTT và chuyển đổi số trong ngành giáo dục là trên 9,5 tỷ đồng. Qua đó trang bị cơ sở vật chất, thiết bị phòng máy tính, phần mềm quản lý, phần mềm dạy và học trong các trường.

Qua giám sát thực tế cho thấy, việc triển khai ứng dụng CNTT và chuyển đổi số trong ngành giáo dục của thị xã còn bộc lộ nhiều hạn chế, khó khăn như: Thiếu trang thiết bị, cơ sở hạ tầng CNTT; thiếu nhân sự về CNTT và giáo viên được đào tạo đúng chuyên môn phục vụ chuyển đổi số tại trường học. Đặc biệt, nhận thức của cán bộ, giáo viên, học sinh về việc ứng dụng CNTT và chuyển đổi số còn chưa nhất quán. Các trường học chưa thực hiện được xã hội hóa trong quá trình ứng dụng CNTT và chuyển đổi số.

Hiện nay, mỗi trường học trên địa bàn thị xã đang áp dụng khoảng 10 phần mềm vào công tác quản lý, dạy và học; trong khi việc đáp ứng các thiết bị CNTT như: Điện thoại thông minh, máy tính, lap top để học sinh đủ điều kiện tương tác với các ứng dụng, phần mềm trong học tập, nghiên cứu tại nhà đều phụ thuộc vào điều kiện gia đình.

Đặc biệt, đoàn công tác cũng quan tâm đến vấn đề phải giám sát các dự án đầu tư ứng dụng CNTT và chuyển đổi số tại các trường để phát huy hiệu quả thực tế tương xứng chi phí được đầu tư…

Tại buổi làm việc, lãnh đạo thị xã Chơn Thành đề nghị đoàn giám sát kiến nghị với UBND tỉnh, Sở Giáo dục và Đào tạo: Tăng cường tổ chức các lớp đào tạo, bồi dưỡng về ứng dụng CNTT và chuyển đổi số cho các trường trên địa bàn thị xã.

Kết luận buổi giám sát, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng ban Văn hóa – Xã hội HĐND tỉnh Hà Anh Dũng cho rằng, vấn đề đáng quan tâm hiện nay trong ứng dụng CNTT và chuyển đổi số trên địa bàn thị xã Chơn Thành là nhận thức của các đối tượng liên quan và người dân về lĩnh vực này cũng như phương pháp triển khai thực hiện. Đồng thời đề nghị Phòng Giáo dục và Đào tạo thị xã Chơn Thành rà soát lại kết quả triển khai thực hiện đối chiếu với mục tiêu đề án đã đặt ra, từ đó có định hướng và lộ trình cụ thể để triển khai thực hiện trong thời gian tới.

Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng ban Văn hóa – Xã hội HĐND tỉnh Hà Anh Dũng và các thành viên đoàn giám sát thực tế tại Trường THPT Chu Văn An, thị xã Chơn Thành
Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng ban Văn hóa – Xã hội HĐND tỉnh Hà Anh Dũng chủ trì buổi giám sát tại Trường THPT Chu Văn An
Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng ban Văn hóa – Xã hội HĐND tỉnh Hà Anh Dũng cùng đoàn công tác có buổi giám sát tại UBND thị xã Chơn Thành về việc triển khai thực hiện ứng dụng CNTT và chuyển đổi số trong giáo dục trên địa bàn thị xã

Trích BPO – Ngọc Bích – Công Minh

Leave a Comment