Trường THPT Chu Văn An – Chơn Thành tổ chức tuyên dương 9 học sinh có điểm thi dẫn đầu trong kỳ thi thử Tốt nghiệp THPT dành cho khối 12 và Khảo sát năng lực dành cho khối 10,11.

Thủ khoa khối 12 là em Trịnh Đình An – lớp 12B, đứng thứ 2 là em Lê Đỗ Khánh Trang – lớp 12A và tiếp đên là em Trịnh Sơn Uyên – lớp 12A.

Em Nguyễn Thị Như Quỳnh (10A) và em Phạm Nhật Thăng (11A) là thủ khoa Khảo sát năng lực khối 10,11. Đứng thứ 2 là em Vũ Yến Vy (10A) và em Ngô Lê Luyện (11A), thứ ba là em Nguyễn Thành Ngọc Nghĩa (10G) và em Hồ Quốc Long (11A).

Leave a Comment