Triển khai văn bản số 984SGDĐT-TTr ngày 07/4/2023 của Sở GD&ĐT Bình Phước V/v phổ biến, tuyên truyền về việc cần thiết ban hành Luật Lực lượng tham gia bảo vệ an ninh, trật tự ở cơ sở; Luật Trật tự, an toàn giao thông đường bộ; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều Luật Công an nhân dân; Luật Căn cước công dân (sửa đổi)

[google-drive-embed url=”https://drive.google.com/file/d/1yXpoZIvnWPajM5dzDTWTjWGR6lGKCNFh/preview?usp=drivesdk” title=”202304 984 TTr Pho bien phap luat.pdf” icon=”https://drive-thirdparty.googleusercontent.com/16/type/application/pdf” width=”100%” height=”400″ style=”embed”]

Leave a Comment