TRA CỨU KẾT QUẢ XÉT TUYỂN VÀO LỚP 10 CVA

Nhập SỐ BÁO DANH để xem kết quả xét tuyển


Lưu ý: Nhập đầy đủ Số báo danh gồm 06 chữ số.

-