Danh sách kèm theo Số 291/QĐ – THPTCVA ngày 26 tháng 11 năm 2022 của Hiệu trưởng trường THPT Chu Văn An

TT Họ và tên CMHS lớp Chức vụ Ghi chú 
 Nguyễn Đăng Tám 10E Trưởng ban Thường trực 
 Đào Thị Bích Ngọc 10B Phó trưởng ban Thường trực 
 Hồ Minh Phát 11A Ủy viên TT Thường trực 
 Lê Thị Mỹ Hạnh 10F Ủy viên TT Thường trực 
 Phạm Hoài Tâm 11H Ủy viên TT Thường trực 
 Nguyễn Thị Tứ 12A Ủy viên  
 Bùi Thị Thủy 12B Ủy viên  
 Mã Thị Hồng Nhiên 12C Ủy viên  
 Tạ Đức Hiền 12D Ủy viên  
 Bạch Ngọc Luyến 12E Ủy viên  
 Bùi Xuân Vinh 12F Ủy viên  
 Hà Thị Kim 12G Ủy viên  
 Văn Đức Anh Vũ 12H Ủy viên  
 Khúc Thừa Dũng 11B Ủy viên  
 Nguyễn Thị Thanh Thúy 11C Ủy viên  
 Lê Thị Trang 11D Ủy viên  
 Nguyễn Thị Hồng Nhung 11E Ủy viên  
 Đoàn Thi Tươi 11F Ủy viên  
 Lê Thị Thảo 11G Ủy viên  
 Nguyễn Thị Kiều Oanh 11H Ủy viên  
 Phạm Thi Thuận 10A Ủy viên  
 Trần Thị Dư 10C Ủy viên  
 Nguyễn Thọ Lạc 10D Ủy viên  
 Phạm Kim Bé 10E Ủy viên  
 Nguyễn Thị Kim Hằng 10G Ủy viên  
 Nguyễn Trọng Nam 10H Ủy viên