Trường THPT Chu Văn An thông báo tựu trường năm học 2023 – 2024

Thời gian: 8 giờ ngày 29/8/2023 (thứ Ba)

Thành phần: Học sinh toàn trường

Địa điểm: Tập trung tại lớp học (có niêm yết ở bảng thông báo CVA)

Nội dung: Thầy cô giáo chủ nhiệm lớp hướng dẫn nhiệm vụ năm học, phổ biết nội quy và phân công chuẩn bị lễ Khai giảng năm học.

Lưu ý:

Trường hợp gia đình có việc đột xuất không thể đến trường thì gia đình cần liên lạc với thầy cô giáo chủ nhiệm lớp cũ để xin phép vắng (đối với học sinh khổi 10 mới trúng tuyển thì liên hệ thầy Thao – bí thư Đoàn trường, số điện thoại: 0976940764)

Học sinh mang theo sổ tay để ghi chép.

Leave a Comment