1. KIỂM TRA LẠI

1. Thơi gian làm thủ tục đăng ký dự thi: 08h ngày thứ Sáu 11/8/2023

          Địa điểm: Phòng Thư viện (cô Đặng Anh phụ trách hướng dẫn)

2. Thời gian kiểm tra lại:  Ngày 14/8/2023 và sáng ngày 15/8/2023.

2. Nội dung kiểm tra lại: Nội dung thuộc chương trình học kỳ 2 năm học 2022-2023. Dạng thức đề kiểm tra như dạng thứ đề kiểm tra học kỳ 2 (bao gồm cấu trúc đề, ma trận đề và đề cương ôn tập).

3. Lịch kiểm tra lại lớp 10 (năm học 2022-2023):

NgàyBuổi thiMôn thiThời gian làm bàiThời gian tính giờ làm bài
Thứ Hai (ngày 14/8/2023)SÁNGNgữ văn90 phútTừ 7 giờ 30 đến 9 giờ 00
Tin học45 phútTừ 9 giờ 30 đến 10 giờ 15
CHIỀUToán90 phútTừ 13 giờ 30 đến 15 giờ 00
Anh60 phútTừ 15 giờ 30 đến 16 giờ 30
Thứ Ba (ngày 15/8/2023)SÁNGLịch sử45phútTừ 7 giờ 30 đến 8 giờ 15
Địa lý45phútTừ 8 giờ 45 đến 9 giờ 30
GDKT&PL45phútTừ 10 giờ 00 đến 10 giờ 45

4. Lịch kiểm tra lại lớp 11 (năm học 2022-2023):

NgàyBuổi thiMôn thiThời gian làm bàiThời gian tính giờ làm bài
Thứ Hai (ngày 14/8/2023)SÁNGNgữ văn90 phútTừ 7 giờ 30 đến 9 giờ 00
Hóa học45 phútTừ 9 giờ 30 đến 10 giờ 15
CHIỀUToán90 phútTừ 13 giờ 30 đến 15 giờ 00
Anh45 phútTừ 15 giờ 30 đến 16 giờ 15
Thứ Ba (ngày 15/8/2023)SÁNGVật lý45phútTừ 7 giờ 30 đến 8 giờ 15
Lịch sử45phútTừ 8 giờ 45 đến 9 giờ 30
Địa lý45phútTừ 10 giờ 00 đến 10 giờ 45

2. KIỂM TRA CHUYỂN MÔN HỌC TỰ CHỌN

1. Thời gian kiểm tra:  Buổi sáng thứ Ba, ngày 15/8/2023.

          Địa điểm: Trường THPT Chu Văn An.

2. Lịch kiểm tra:

NgàyBuổi thiMôn thiThời gian làm bàiThời gian tính giờ làm bài
Thứ Ba (ngày 15/8/2023)SÁNG– Vật lý – Công nghệ CN – Công nghệ NN – GDKT&PL45phútTừ 7 giờ 30 đến 8 giờ 15
– Hóa học – Tin học45phútTừ 8 giờ 45 đến 9 giờ 30
   Sinh học45phútTừ 10 giờ 00 đến 10 giờ 45

3. Lưu ý thí sinh

Học sinh mang theo Căn cước công dân, tập trung trước phòng thi trước thời gian tính giờ làm bài 30 phút để làm thủ tục vào phòng thi.

Học sinh đi trễ không được tham gia dự thi khi đã phát đề thi.

Nhà trường chỉ tổ chức kiểm tra lại 01 lần/năm học. Thí sinh có hành vi gian lận trong thi cử sẽ bị hủy bài thi.

Leave a Comment