Kế hoạch Tổ TD-GDQP tháng 11-2018

Kế hoạch Tổ TD-GDQP tháng 11-2018
Kế hoạch Tổ TD-GDQP tháng 11-2018
SỞ GD – ĐT BÌNH PHƯỚC
Trường THPT Chu Văn An    
           --------------                              KẾ HOẠCH TỔ THỂ DỤC, QUỐC PHÒNG
                                                                          Tháng  11 /2018
                                                                           ----------  &  ----------
 

Tuần Ngày Nội dung Người phụ trách
I
(05-11/11)
(05-10/11)
 • Thực hiện chương trình tuần 12
Cả tổ
 
 • Ký giáo án tuần 12
Cả tổ
  (05-07/11)
 • Tập huấn tổ trưởng
Thầy  Cương
  10/11
 • Báo cáo xếp loại thi đua tháng 10
TT
  11/11
 • Tham gia giao lưu bóng đá 4 trường
Cả tổ
II
12-18/11
(12-18/11)
 • Thực hiện chương trình tuần 13
Cả tổ
 
 • Ký giáo án tuần 13
Cả tổ
 
 • Sinh hoạt tổ CM
Cả tổ
 
 • Thực hiện các công tác khác theo kế hoạch nhà trường
Cả tổ
III
19-25/11
(19-25/11)
 • Thực hiện chương trình tuần 14
Cả tổ
 
 • Ký giáo án tuần 14
Cả tổ
20/11
 • Họp mặt kỷ niệm ngày 20/11
Cả tổ
IV
26/11-02/12
26/11-02/12)
 • Thực hiện chương trình tuần 15
Cả tổ
 
 • Ký giáo án tuần 15
Cả tổ
 
 • Lên lịch báo giảng trên vn edu tuần 15
Cả tổ
28/11
 • Họp hội đồng
 
28/11
 • Báo cáo xếp loại thi đua tháng 11
Cả tổ
V      
                                                                     Chơn Thành, ngày 01  tháng 11  năm 2018
                                                                                                   TTCM
                                                                                          Trần Quang Tuyến


Tác giả bài viết: Trần Quang Tuyến

Nguồn tin: Tổ TD-GDQP